PTT A.Ş. Ulusal Elektronik Tebligat Online Kayıt ve Ön Başvuru Sistemi

Kurumsal Ön Başvuru Hakkında Bilgilendirme

15 Mart 2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İcra ve İflas Knunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında 7201 sayılı kanuna eklenen geçici madde (7101 sayılı kanunun 50.maddesi) doğrultusunda Elektronik Tebligat adreslerinin verilmesi için Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, elektronik tebligat adreslerini oluşturmak amacıyla ihtiyaç duyduğu tüm bilgi ve belgeleri;

İster hükmü getirilmiştir.

Bu nedenle tüzel kişiliklere oluşturulan adreslere ilişkin bilgiler tüzel kişiliğin bağlı bulunduğu Kurum, Kuruluş veya Birlik'ten talep edilir.
Online başvuru ve PTT Merkezlerine başvuru yapılamaz.